FÖR EN EMPATISK VÄRLD

UTAN MÄNNISKOHANDEL!

FÖR EN EMPATISK VÄRLD UTAN MÄNNISKOHANDEL

Do Good Now har sedan 2010 samarbetat med den ideella organisationen ABC Nepal, som idag driver flera hem i Nepal, för flickor som varit utsatta för, eller riskerat att hamna i, sexhandel. Flickorna som räddats från bordeller eller andra slavliknande förhållanden, erbjuds boende, utbildning, läkarvård och traumabehandling.

I Sverige jobbar vi även med informationsspridning via våra sociala kanaler, podcast samt via workshops i gymnasieskolor.

Vi samarbetar med bostadsföretag i sverige, som upplåter 10% av sina lägenheter till personer och familjer som behöver en trygg plats att bo på, på grund av flykt från krig eller kvinnomisshandel.

Do Good Now har sedan 2010 samarbetat med den ideella organisationen ABC Nepal, som idag driver flera hem i Nepal, för flickor som varit utsatta för, eller riskerat att hamna i, sexhandel. Flickorna som räddats från bordeller eller andra slavliknande förhållanden, erbjuds boende, utbildning, läkarvård och traumabehandling.

I Sverige jobbar vi även med informationsspridning via våra sociala kanaler, podcast samt via workshops i gymnasieskolor.

Vi samarbetar med bostadsföretag i sverige, som upplåter 10% av sina lägenheter till personer och familjer som behöver en trygg plats att bo på, på grund av flykt från krig eller kvinnomisshandel.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Do Good Now har sedan 2010 samarbetat med den ideella organisationen ABC Nepal, som idag driver flera hem i Nepal, för flickor som varit utsatta för, eller riskerat att hamna i, sexhandel. Flickorna som räddats från bordeller eller andra slavliknande förhållanden, erbjuds boende, utbildning, läkarvård och traumabehandling.

Do Good Now har under 2021 inlett ett samarbete med Build Up Nepal, där ambitionen är att skapa förutsättning för några av de allra fattigaste familjerna i Nepal att bygga sitt eget hem och sin egen by. Just nu pågår identifiering av den lämpligaste byn, men det försvåras av pandemin. När vi vet vilken by vi kan hjälpa kommer vi att informera era alla och de som vill kommer att få möljighet att hjälpa till.

Granporten AB

Tillhandahåller lägenheter för flyktingfamiljer samt kvinnor som är i behov av skyddat boende.

Lorenz Fastigheter AB

Tillhandahåller lägenheter för flyktingfamiljer samt kvinnor som är i behov av skyddat boende

BFM Fastigher AB

Sponsrar kostnader för administration, trycksaker och marknadsföringskostnader för att alla privata donationer ska gå oavkortat till ändamålet.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER: