WEBSITE UNDER CONSTRUCTION.
THANK YOU FOR BEING PATIENT.

Vad vi gör:

Vi bygger säkra hem i Nepal, och erbjuder utbildning, läkarvård och traumabehandling till unga flickor och kvinnor som har räddats från bordeller eller andra slavliknande förhållanden.

Vi har sedan 2010 samarbetat med den ideella organisationen ABC Nepal, som idag driver flera transithus i Nepal. Vårt pågående projekt är ett rehabiliteringshem i Kathmandu - Project Tortowise.

Vi vill ge flickor en möjlighet till återhämtning och stödja deras självständighet. Målet är ett självförsörjande boende där flickorna kan utbilda sig och därmed även lämna fattigdomen bakom sig.

Granporten AB
Tillhandahåller lägenheter för flyktingfamiljer samt kvinnor som är i behov av skyddat boende.  

Lorenz Fastigheter  
Tillhandahåller lägenheter till kommunens invånare som behöver särskilt stöd för boende. Upplåter lägenheter till kvinnor som behöver skyddat boende.  

BFM Fastigheter AB
Sponsrar kostnader för administration, trycksaker och marknadsföringskostnader för att alla privata donationer skall gå oavkortat till ändamålet.  

Din donation är garanterad av svensk insamlingskontroll, 90-konto.

Do Good Now har ett 90-konto, en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer. “Svensk insamlingskontroll” är en ideell organisation som övervakar och beviljar 90-konton till ideella organisationer med offentlig insamling, om dessa uppfyller högt ställda krav. 

Enligt regler för 90-konto ska inte mer än 25% av insamlade medel gå till administration. Vår ambition är dock att max 10% av insamlade medel går till administration. Detta då merparten av våra medarbetare jobbar utan ersättning alternativt med en starkt reducerad ersättning. Vår grundare Ulrika Lorenz går också in och matchar alla insamlade medel från sina privata resurser, vilket ger en förutsättning för oss att säkerställa att den absoluta merparten av donerade medel går till välgörenhet. 


Läs mer om 90-konto här:
https://www.insamlingskontroll.se  
Organisationsnr: 802474-1491, Do Good Now.