ENGAGERA DIG I KAMPEN MOT DET
MODERNA SLAVERIET!

Det finns flera sätt att engagera sig i kampen mot det moderna slaveriet och bidra till en värld fri från människohandel.

PRAKTISERA HOS DGN

DGNG är arbetar både opinionsbildande och praktiskt mot människohandel. I rollen som NGO är vi aktiva parter i civilsamhället för att avskaffa det moderna slaveriet. Hos oss får du möjlighet att konkret arbeta med frågor som berör mänskliga rättigheter, fördjupa dina kunskaper i utvecklingsarbete och delta i kampen för en värld fri från människohandel.

Att vara praktikant hos oss:

Som praktikant kommer du få inblick i hur vår organisation fungerar och direkt delta i vårt arbete.

Arbetsuppgifter kan variera beroende på din erfarenhet och kompetens, men kan bestå av sociala medier, omvärldsbevakning, research samt planering, organisering och deltagande i event och fundraising. Vi erbjuder ett självständigt arbete med stort eget ansvar.

Vi välkomnar även studenter intresserade av att skriva sitt examensarbete hos oss.

Vi vill att du har:

- En påbörjad utbildning inom relevant område för vårt arbete (utvecklingsstudier, statsvetenskap, ekonomi, marknadsföring eller liknande)

- Ett genuint intresse för mänskliga rättigheter

- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

- Praktiken är oavlönad och görs därför företrädesvis inom ramen för din utbildning

Skicka in din ansökan (CV, personligt brev) till hello@dogoodnowglobal.com.

Skicka in din ansökan (CV, personligt brev) till hello@dogoodnowglobal.com.

AMBASSADÖR HOS DGN

Vi är stolta över våra ambassadörer och vi söker alltid fler passionerade förespråkare av vår vision - en empatisk värld utan människohandel.

Att vara ambassadör:

Att vara ambassadör är en unik möjlighet att engagera dig för mänskliga rättigheter och aktivt delta i kampen mot det moderna slaveriet.

Som representant för Do Good Now Global kommer du sprida kunskap om våra frågor samt även medverka i events och workshops.

Vi erbjuder dig utbildning om det moderna slaveriet och vårt konkreta arbete för att du på ett informerat sätt ska kunna bidra till en allmän medvetandehöjning.

Uppdrag:

- Representera DGNG och sprida kunskap om våra frågor

- Delta I events och workshops

- Utbilda dig om trafficking och det moderna slaveriet

- Uppdraget utförs på ideell basis

Är du intresserad hör av dig till hello@dogoodnowglobal.com!

Vi kommer tillsammans arbeta fram en mer detaljerad plan för hur just din roll som ambassadör kan se ut.

Skicka in din ansökan (CV, personligt brev) till hello@dogoodnowglobal.com.

GODA EXEMPEL