FAKTA OM TRAFFICKING

Människor lever i modernt slaveri

Av alla som utsätts för modernt slaveri är kvinnor och flickor

Av alla som exploateras är barn

Människor utnyttjas i tvångsarbete

Av alla offer i den kommersiella sexindustrin är kvinnor och flickor

TRAFFICKING OCH MODERNT SLAVERI

Slaveriet tillhör inte det förflutna - Det finns idag fler fast i slaveri än någonsin tidigare i historien.

Att vara fri från slaveri är en mänsklig rättighet, ändå beräknas 40,3 miljoner människor utnyttjas i det moderna slaveriet. Det moderna slaveriet är gränslös form av organiserad brottslighet och drabbar främst de redan mest utsatta - kvinnor är i hög grad utsatta och utgör 71% av de exploaterade, samtidigt uppskattas vart fjärde offer vara ett barn.

Slaveribegreppet är omfattande och innefattar praktiker såsom människohandel, tvångsarbete, skuldslaveri, tvångsäktenskap och ytterligare situationer av exploatering som personer inte kan avböja eller lämna på grund av hot, våld, tvång, bedrägeri och/eller maktmissbruk.

Globalt uppskattas 15,4 miljoner leva i tvångsäktenskap. 37% av de som mot sin vilja gifts bort är minderåriga och av dessa var 44% under 15 år. 24,9 miljoner människor exploateras även i tvångsarbete och detta slavarbete sker i sektorer som tillverknings-, jordbruks- och byggindustrin samt i hemmet i form av hushållsarbete.

Kvinnor och barns utsatthet synliggörs ytterligare i den del av det moderna slaveriet som kallas den kommersiella sexindustrin där hela 99% av offren är kvinnor och uppemot 21% beräknas vara barn.

MODERNT SLAVERI I NEPAL

Nepal är ett av världens fattigaste länder med både lågt BNP per capita, plats 157 av 189, och lågt Human Development Index, officiellt rankat 147 av 189. Landets ekonomi är skör och arbetsmigrationen utbredd. Remitteringar, finansiella transaktioner från migrantarbetare till hemlandet, utgör 27% av landets BNP vilket ger en uppfattning av arbetsmigrationens omfattning. Migrationens stora utsatthet anses vara en av de främsta riskfaktorerna till trafficking och genom brist på adekvat rättsligt skydd och ekonomiska möjligheter blir många migranter offer för exploatering.

Den överväldigande majoriteten av traffickingoffer i Nepal är kvinnor och flickor. Det moderna slaveriet i Nepal tar sig olika former, från trafficking med tvångsarbete på nationell skala inom kläd- och serviceindustrin och exploaterande hushållsarbete i Gulfstater, till sexuellt utnyttjande i Kathmandu och tvångsäktenskap i Korea och Kina.

De statliga åtgärderna som tagits är långt ifrån tillräckliga. Den nepalesiska staten har under många år försökt förhindra trafficking genom att begränsa och förbjuda kvinnlig migration, vilket lett till farlig, informell och illegal migration av kvinnor med prekära villkor. Dessa diskriminerande, kontraproduktiva åtgärder saknar långsiktighet och har försatt kvinnor i en ytterligare prekär situation.

Medvetandehöjande insatser har likväl visats vara otillräckliga. Ungefär 70% av unga kvinnor och flickor som upplevt tvångsarbete var redan medvetna vid riskerna när de migrerade och hela 88% av unga kvinnor som planerar att återigen migrera har redan upplevt tvångsarbete under sin senaste migration. Detta illustrerar en informerad maktlöshet där bristen på autonomi och alternativ tvingar flickor och kvinnor att medvetet utsätta sig själva för stora risker.

Stöd oss i kampen att göra slaveriet till något i det förflutna

Lär dig mer om det moderna slaveriet på våra sociala medier