VÅR VISION

"En empatisk värld utan människohandel"

VÅR MISSION

"Genom samarbete och empowerment arbetar vi för att stärka organisationer och människor som bidrar till att utrota människohandel, samt hjälpa de exponerade eller de redan utsatta för människohandel"

VI GÖR DETTA GENOM

DGN Finansiellt stöd
DGN Lärande

VÅR FILOSOFI

Under de år som Do Good Now har funnits så har vi drivit olika typer av projekt i olika delar av världen. Vi tror på små, direkta projekt, med en minimal organisation där de administrativa kostnaderna är så låga som möjligt. Pengarna går direkt till de som behöver dem, istället för till dyra resor och administration. I små projekt är det lättare att få en överblick.

Vi vill att alla i gruppen skall vara betydelsefulla och ingen blir anonym. Små projekt ökar möjligheten att team-medlemmar tar eget ansvar och har en egen drivkraft. Det är också lättare att arbeta med gruppdynamik, då alla medlemmar känner ett socialt ansvar gentemot varandra.

Vår erfarenhet av små projekt med låga kostnader är mycket positiv. Vi arbetade som volontärer för “Swedish Microcredit Foundation” i Thailand efter tsunamin 2004. Organisationen gav mikrolån till 300 egenföretagare och familjeförsörjare på Phi Phi island. Lånen gick till fruktstånd, massörer, smyckesföretag och turistguider med “long tail” båtar, m.fl.

Efter tre år, kunde c:a 70% av lånen återbetalas, vilket är mycket bra, med tanke på den stora katastrof som var orsaken till behovet. Pengarna kom från Svenska företag i Sverige och Thailand.

Do Good Now´s andra stora initiativ var i Costa Rica, Guanacaste. Där samarbetade vi med specialisten i skönhetsvård, Maria Håkansson, samt med volontärorganisationen CEPIA. Vi skapade möjlighet för ett dussin kvinnor att utbilda sig inom skönhetsvård genom räntefria mikrolån.

Att kombinera utbildning med mikrolån är oslagbart, då utbildningen leder till ökad självkänsla och självtillit medan det räntefria mikrolånet ger möjlighet att starta en egen rörelse utan stor risk att hamna i skuldfällor med ockerräntor. Vi lyfter människor kunskapsmässig, mentalt och ekonomiskt. Detta skapar en stabil grund för framtiden.

Trygghet ligger till grund för ett barns utveckling. Däri ingår mat på bordet, kläder för rådande klimat och möjlighet att fokusera på sin skolgång. Ett barn skall aldrig behöva välja mellan att arbeta och utbilda sig för framtiden.

En ung människa som har blivit utsatt för trauma behöver professionell hjälp för att bearbeta detta. Vi vill ge möjlighet till fler barn i världen att känna sådan trygghet, genom ABC Nepal, som driver flera hem för barn som är överlevare från eller riskerar att utsättas för människohandel. Do Good Now bidrar till tio barns totala utgifter för utbildning, boende, terapi, kläder, fritidsintressen, hälsovård, etc. Vi hoppas att kunna hjälpa många fler.

I Sverige hjälper vi till att skapa trygghet genom att samarbeta med fastighetsbolag som upplåter 10% av sina lägenheter till personer och familjer som behöver en trygg plats att bo, på grund av flykt från krig

I Sverige arbetar vi främst med förebyggande åtgärder som informationsspridning för att skapa medvetenhet om människohandel och modernt slaveri i stort.

Vi har genomfört ett antal events i Stockholm, där vi har kombinerat fundraising med awareness. Vi har även seglat mellan hamnarna på Västkusten tillsammans med Rockgruppen The Poodles, för att locka musik sugna till en after sail-events med konserter kombinerat med insamling och informationsspridning.

Vi sprider kunskap via våra sociala kanaler samt via vår podcast. Vi genomför även workshops och seminarier i gymnasieskolor, för att sprida information om det växande problemet med modern slavhandel.