DITT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD

VAD KOSTAR DET ATT STÖTTA EN FLICKA
I EN MÅNAD, ETT HALVÅR ELLER I ETT ÅR?

1000 SEK

En månadskostnad för en flicka:

 • Ett hem
 • Skolavgifter, undervisning och material
 • Förnödenheter, kläder, mat
 • Medicinsk- och traumabehandling

6000 SEK

Sex månadskostnader för en flicka:

 • Ett hem
 • Skolavgifter, undervisning och material
 • Förnödenheter, kläder, mat
 • Medicinsk- och traumabehandling

12000 SEK

Ett års kostnader för en flicka:

 • Ett hem
 • Skolavgifter, undervisning och material
 • Förnödenheter, kläder, mat
 • Medicinsk- och traumabehandling

Vi är oerhört tacksamma för alla bidrag!

Bidra med en valfri summa!

Alternativa betalningssätt

Swish: 1239006875

Vänligen bifoga namn och epostadress för gåvobevis.

Do Good Now har 90-konto – en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer. Svensk insamlingskontroll är en ideell organisation som övervakar och beviljar 90-konton till ideella organisationer med offentlig insamling, om dessa uppfyller högt ställda krav. Läs mer om 90-konto här.

Enligt regler för 90-konto får inte mer än 25% av insamlade medel gå till administration. Vår ambition är dock att max 10% av insamlade medel går till administration. Detta då merparten av våra medarbetare jobbar utan ersättning alternativt med en starkt reducerad ersättning. Vår grundare Ulrika Lorenz går också in och matchar alla insamlade medel från sina privata resurser vilket ger en förutsättning för oss att säkerställa att den absoluta merparten av donerade medel går till välgörenhet.

Nedan återfinns länkar till dokument som måste finnas tillgängliga på hemsidan för att organisationen ska ha ett 90-konto.

Organisationens juridiska namn är ”Do Good Now”

Organisationsnr: 802474-1491

Läs mer om här.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!