HUS I PATHARI

Om Pathari

Do Good Now väljer att fortsätta det givande samarbetet med Build up Nepal  (BUN) och  Tuki Nepal. Vi samlar nu in pengar för att skapa möjlighet för ett antal familjer, i byn Pathari, att bygga sitt eget hus. På detta sätt minskas risken för människohandel och sexuell exploatering, då familjernas förutsättningar förbättras. 

Pathari är en fattig by i distriktet Kailali i västra Nepal, 20 km från den indiska gränsen. Byn består av 36 fattiga familjer med blandad bakgrund. Från början saknade alla mark att bo på och valde därför att samlas på en yta nära motorvägen, där de byggde enkla skjul till sig och sina familjer. Då marken nära motorvägen är värdefull valde markägaren att donera en mindre värdefull del av sin mark till familjerna. Det är på denna mark som familjerna nu lever. Familjerna bor i tillfälliga ler-/bambu skjul. Deras mark är mycket liten, så de kan inte odla mat. Brist på säkra hem, avsaknad av toaletter och instabila inkomster har gjort detta samhälle särskilt sårbart för pandemin.

Totalt bor 189 människor i området, varav 94 kvinnor. Totalt 76 barn, 40 pojkar och 36 flickor, varav de flesta går i en närliggande skola. 23 flickor är tonåringar (11-18 år/år), som riskerar att gifta sig i unga år, vilket är vanligt vid hög fattigdom. 30 av familjerna tillhör marginaliserade grupper varav 18 är Dalit, 12 Janjaati och 6 tillhör andra etniciteter. Fem familjer tillhör Badi (”de oberörbara av de oberörbara”), en grupp som särskilt drabbats av prostitution och människohandel i Nepal. Läs mer om Badi´s i dessa artiklar: ”Cast system binds Nepalese prostitutes”, ”Badi Prostitution”.

Familjerna lever i djup fattigdom och tjänar i genomsnitt 5-15 000 NPR (35-105 euro) per månad med tre till 13 familjemedlemmar. Deras inkomster är knappt tillräckliga för att ge mat på bordet till familjen. Att få möjlighet till ett eget hus är för dem en avlägsen dröm.

Varje år kommer monsunregnet och området översvämmas, vilket tvingar familjerna att ständigt reparera och bygga om sina skjul. Att bo skjul utan tillgång till vatten och sanitet har gjort detta samhälle sårbart för sjukdomar. De har inga toaletter och att göra sina behov i floden bakom byn är det normala. Som ett resultat är magproblem, tyfus och diarré kroniska utmaningar.

Om projektet

Do Good Now har beslutat sig för att sponsra med de pengar som behövs för att de 15 familjer, som bedöms vara mest utsatta, ska kunna bygga sina egna hus, vilket beräknas kosta 563 174 kr. Under projektets gång hoppas vi kunna samla in tillräckligt med pengar så att alla familjer i byn ska kunna bygga sina egna hus.

BUN ansvarar för genomförandet av projektet i Nepal, inklusive bygglov, husritningar, mobilisering av familjer, byggnadsarbeten och färdigställande av hus till förmån för familjerna, kvinnorna och barnen i Pathari.

– 15 hus ska byggas i katastrofbeständig design med CSEB Earth Brick -teknik, De flesta husen kommer att vara små 2 eller 3 rums hus beroende på familjernas behov och storlek

– Familjerna kommer att utbildas i produktion av CSEB-tegelstenar och i katastrofbeständig konstruktion.

– Varje familj kommer att behöva tillhandahålla 1-2 personer för att producera CSEB-tegelstenar och bygga nya bostäder, främja lokalt ägande och öka deras kompetens.

– BUN kommer att arbeta för att mobilisera den lokala regeringen för att ge stöd för projektet

Vid dessa typer av projekt är det mycket viktigt att kommunen stöder insatsen och att dom även bidrar till att projektet lyckas. Detta för att säkerställa att kommunen långsiktigt kommer att satsa på byn och dess förutsättningar. Efter samtal med kommunordförande, som ställde sig mycket positiv till projektet, har kommunen beslutat att bidra med följande:

– Dragning av el fram till byn

– Borra och anordna vattenkälla i byn

– Grus och grävmaskin för att förbättra vägen

– 50,000 NRS per familj i stöd för att bygga taket på husen

Bidra gärna till bygget

Vill du  hjälpa till att samla in pengar och bidra till detta projekt så skulle vi bli mycket tacksamma. Donera en valfri summa och skriv vilket initiativ du vill donera pengar till, så säkerställer vi att pengarna oavkortat går till projektet. Donera här

BYGGE AV TOALETTER I BYN RAMPURI

Om projektet

Do Good Now är mycket stolta över att kunna berätta om vårt senaste projekt. Ett samarbete med Build up Nepal  och  Tuki Nepal samt resebyrån Pathfinders Travels, som tillsammans bygger en ny skola i en mycket fattig by, Rampur, i Dang distriktet i sydvästra Nepal.

Rampur som ligger mycket avsides nära gränsen till Indien, blev starkt drabbad av jordbävningen 2015 och skolans 65 barn har studerat i mycket undermåliga byggnader under fruktansvärda förhållanden i över 4,5 år nu.  Det är denna skola som nu ska ersättas. 

Skolan ska innehålla 3 klassrum och bygget går snabbt framåt. Tyvärr så har COVID och stora utmaningar i transport av material gjort att kostnaden för bygget gått upp ordentligt. Ursprungsbudgeten räcker inte till bygge av toaletter. Tillgång till ordentliga toaletter och handtvätt har blivit otroligt viktigt nu i pandemin och det är av särskilt stor vikt för flickorna. 

Varför bygge av toaletter?

Do Good Now har beslutat sig för att sponsra med de pengar som behövs för att färdigställa dessa toaletter!

Vår vision är att stoppa människohandel så varför är detta projekt viktigt för oss?

Över hela världen, speciellt i avsides områden i Nepal, kan flickor inte ta sig till skolan under de perioder då de har mens. Alldeles för många flickor missar skolan, endast för att det saknas säkra och rena toaletter. Genom att bygga dessa toaletter säkerställer vi att närvaron kommer att öka och genom utbildning så har flickor en mycket större chans att skapa sig en framtid och möjlighet att försörja sig själva. Genom detta blir de mindre sårbara för människohandel och sexuell exploatering.

 

Bidra gärna till bygget

Vill du  hjälpa till att samla in pengar och bidra till detta projekt så skulle vi bli mycket tacksamma. Donera en valfri summa och skriv vilket initiativ du vill donera pengar till, så säkerställer vi att pengarna oavkortat går till projektet. Donera här

STÖTTA FLICKORNA PÅ ABC NEPAL

Do Good Now har sedan 2010 samarbetat med den ideella organisationen ABC Nepal, som idag driver flera hem i Nepal, för flickor som varit utsatta för, eller riskerat att hamna i, sexhandel.

Flickorna som räddats från bordeller eller andra slavliknande förhållanden, erbjuds boende, utbildning, läkarvård och traumabehandling.

Stötta gärna flickorna

Vill du hjälpa till att samla in pengar och bidra till detta initiativ så skulle vi bli mycket tacksamma. Donera en valfri summa och skriv vilket initiativ du vill donera pengar till, så säkerställer vi att pengarna oavkortat går till projektet. Donera här

SKOLFÖRELÄSNINGAR