VÅRT TEAM

Ulrika

Grundare och kreativ motor

Jag är mamma till fyra underbara individer och en entreprenör som älskar att bygga värde genom att göra affärer och investeringar. Hållbara lösningar och investeringar som har en positiv inverkan på samhället ligger mig varmt om hjärtat. Det som inspirerar mig mest är att träffa människor och få höra deras livshistorier.

Do Good Now är min hittills bästa investering, från vilken avkastningen är icke-monetär och ofta indirekt. Just nu tar sig människor rätten att sälja en annan människa och att investera i utbildning och andra aktiviteter för att reducera efterfrågan på människohandel för kommersiella och sexuella ändamål är det bästa vi kan göra. Fler barn måste få möjlighet att vara just barn.

Eva

Programledare och koordinator

Jag är beteendevetare i grunden, och har jobbat med affärsutveckling under många år. Nu är jag precis i startgroparna med att starta mitt eget bolag inom design och arkitektur av kommersiella fastigheter. Jag i Stockholm med min man och mina tre barn.

Mina barn är nu nästan vuxna och jag känner att jag har mer tid och energi för att engagera mig i att försöka göra gott, inte bara för mig och min familj men också för andra. Ulrika och hennes organisation, Do Good Now, drivs av samma syn på världen som jag och har gett mig möjligheten att engagera mig och arbeta handfast med dessa frågor. Jag har helt tagit till mig Ulrikas uttryck “It´s time we take human rights to a new level and start talking about human responsibility”.

Therese

Fundraising

I rollen som konstnär och god förebild för mina barn känner jag en strävan att alltid försöka vara en del av lösningen. Att helt enkelt leva mina kärnvärderingar. Jag har alltid haft en innerlig önskan att upprätthålla en positiv världsbild, så det känns sjukt spännande att kliva in i rollen som ansvarig för Fundraising och förvalta den på bästa tänkbara möjliga sätt.

För mig handlar allt om vibration. Har du tänkt på att vi människor består av ca 60% vatten, ett område där kompetenta forskare inom molekylärmedicin, kvantfysik och biokemi faktiskt samarbetar just nu. Och som nu kunnat påvisa att vatten kan ha ett minne. Tänk då vilket ansvar vi har gentemot varandra, hur det antingen bildas kristaller eller kaos inom oss, beroende på bemötande. Vad skulle hända om vi ifrågasatte vårt förhållningssätt till oss själva och världen? Programmera om de sanningar och värderingar som inte längre tjänar oss, och istället hedra vår intution och våga följa våra drömmar!

Trender skapar förutsättningar till engagemang och förändring där närvaro bör ligga etta på barometern. Att synliggöra vikten av närvaro kan vara en god start. Att bara observera för att sedan kunna agera från vår inre kärna. Med fokus på samverkan kan vi sedan nå stjärnorna. Tillsammans : )

Att vara med och göra skillnad är ett privilegium som kanske många tar för givet, men som betyder extra mycket för mig som adopterad. Att vara med och påverka, sprida kunskap och till och med kunna förändra ett barns världsbild är fullständigt ovärderligt. Och ger oss hopp om en hållbar värld för framtidens barn.

Ett andetag i taget, var väljer du att lägga din superkraft och styrka?

Spread the GOOD VIBES, nu kör vi!

Olivia

Eventkoordinator och podcastansvarig

Tack vare min mammas engagemang, passion och envishet, och min pappas stöd och kärlek till att resa, så har jag haft privilegiet att se många delar av världen. Delar som ofta är mycket annorlunda jämfört med Stockholm. Min förståelse för olika kulturer och orättvisor baserade på var du bor, gav mig insikt i att jag har ett ansvar att göra vad jag kan för att bidra till arbetet för mänskliga rättigheter.

Utöver vårt pågående projekt i Nepal, så skulle jag vilja fokusera mer på problem i Sverige, som är relaterade till människohandel. Det är ett större och mer organiserat problem än de flesta av oss tror, då det är dolt och Sverige är så politiskt korrekt på ytan. Jag skulle vilja lära mig mer om de senaste inom detta område genom samarbete med polis och myndigheter. Jag vill även titta djupare på juridiska frågor gällande porrindustrin.

Amanda

Praktikant

Hej! Mitt namn är Amanda Byström. Jag är 21 år gammal och kommer från den lilla skärgårdsstaden Nynäshamn.

Mitt stora intresse för mänskliga rättigheter ledde mig till kandidatprogrammet global utveckling på stockholms universitet, där jag nu är inne på min sista termin. Under dessa snart tre års studier har jag fått höra och läsa om olika sätt man som människa och ideell organisation trots allt har möjlighet att skapa positiv förändring i världen. Att jag nu, här på Do Good Now, får chansen att ta del av det fantastiska arbetet och ser att det gör skillnad på riktigt är inte bara betryggande utan också otroligt motiverande. Det går faktiskt att göra skillnad!

Nora

Praktikant

Jag studerar på Stockholms universitet där jag nu läser sista terminen på kandidatprogrammet Global Utveckling, och har fått möjligheten att vara praktikant hos Do Good Now Global under vårterminen 2022.

Det är en otrolig möjlighet att få omsätta teori till praktik genom att få delta i DGNs dagliga verksamhet. Mänskliga rättigheter och sociala frågor har alltid varit ett centralt ämne i både min utbildning och privat, och det kommer vara oerhört givande att få fördjupade kunskaper och arbeta med humanitära ämnen. Jag är övertygad om att min tid hos DGN kommer ge mig erfarenhet för livet både gällande organisatoriska frågor, och framför allt om trafficking.

Tobias

Praktikant

Hej! Mitt namn är Tobias Forsgren, 22 år gammal och kommer från Gävle. Jag studerar Global Utveckling på Stockholms universitet som fokuserar på utmaningar i vår värld som behöver förändras, bland annat fattigdom, globala strukturer och demokratiska frågor.

Jag tror på människors personliga agens att kunna forma och skapa sin egen framtid och därav var möjligheten att praktisera hos Do Good Now Global självklart för mig. Människor som utsätts för sexköpare och annan form av handel där deras egen kropp och framtid är handelsvaran, har fråntagits sin personliga agens och därav möjligheten att forma sitt eget liv. Handel i världen har aldrig tidigare varit lika gränsöverskridande som den är idag vilket, trots sina fördelar, resulterat i problem och utsatthet för en stor grupp individer. Detta gör Do Good Now Globals arbete viktigare än någonsin och jag ser fram emot att vara en del av lösningen på ett av världens äldsta och grymmaste brott, kommodifiering av en annan människas kropp.

Anna

Praktikant

Mitt namn är Anna Carlsson, jag är 23 år gammal och kommer från Norrtälje.

Jag påbörjade min kandidat i Global Utveckling sensommaren 2019, och är nu på upploppet av sista terminen där vi även får chans till praktik. Utbildningen har gett stor inblick och förståelse i hur olika människors livssituation kan se ut världen över, någonting som känns väldigt värdefullt. Genomgående i min utbildning har jag känt att mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter är några av dem ämnen som intresserat mig extra mycket – därför högg jag direkt när chansen presenterade sig att praktisera hos Do Good Now.

Att få delta i DGNs verksamhet kring människohandel och modernt slaveri är en mycket speciell möjlighet att få komma nära inpå ett, för många, totalt livsavgörande arbete. Organisationens värderingar kring att hjälpa människor hjälpa sig själva tycker jag är oerhört viktigt och någonting som fler borde ta efter, ingen människa borde befinna sig i eller riskera att hamna i modernt slaveri.

Charlotta

Volontär

Jag är student i Lund där jag just nu läser en kandidat i freds- och konfliktvetenskap med inriktning mot socialantropologi. Jag har alltid intresserat mig för frågor som rör mänskliga rättigheter men inte riktigt vetat hur jag ska omsätta mitt intresse till verkliga handlingar.

Nu när jag kommit i kontakt med Do Good Now Global och teamet känner jag att jag får en chans att testa på att arbeta med frågor som jag verkligen brinner för, på ett sätt som känns upplyftande och där det görs verklig skillnad! Jag hoppas på att få lära mig massor om hur en ideell hjälporganisation fungerar, och hur man på många olika sätt kan göra gott för människor genom att driva och stötta lokala projekt.

Denise

Eventkoordinator och copy writer

Som Ulrikas yngsta dotter har jag fått möjligheten att på nära håll följa min mors strävan att skapa en positiv förändring i världen. Jag har vid flera tillfällen fått möjlighet att hjälpa till praktiskt med ett flertal olika projekt, både genom att uppträda på en turné längst svenska västkusten för att sprida kunskap om människohandel, att flyga till Nepal för att söka efter mark för att bygga ett nytt barnhem, eller genom att helt enkelt hålla upp olika föremål på en auktion till förmån för behövande. När jag inte hjälper till på Do Good Now så skriver jag låtar och läser filosofi. Jag hoppas att i framtiden ha möjlighet att bidra finansiellt till välgörenhetsprojekt, men just nu är jag mycket glad över att få hjälpa mamma och se Do Good Now växa och expandera som en filantropisk organisation.

Vi är en ideell organisation där alla jobbar ideellt eller, i vissa fall, till en mycket reducerad ersättning.

Vill du bli en av oss? Läs mer här!